Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


Rekrutacja

NEWS  REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

2023-05-29

Informujemy, że od dnia 30.05.2023 r. rozpoczynamy rekrutację uzupełniającą do Przedszkola Publicznego w Niemcach na nowy rok szkolny 2023/2024.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w sekretariacie przedszkola (w godzinach pracy sekretariatu od 8.00-16.00) lub ze strony internetowej przedszkola i złożyć w sekretariacie Przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 05.06.2023 r.


NEWS  REKRUTACJA - składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola

2023-03-10

Szanowni Rodzice!

 

Informujemy, że od dnia 13.03.2023 r. rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola Publicznego w Niemcach na nowy rok szkolny 2023/2024.


Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola należy pobrać w sekretariacie przedszkola (w godzinach pracy sekretariatu od 8.00-16.00) lub ze strony internetowej przedszkola i złożyć w sekretariacie Przedszkola w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2023 r.


Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Niemce po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr XLV/441/2022 Rady Gminy Niemce z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów (D.U. Woj. Lubelskiego z dn. 12 grudnia 2022 r. poz. 6575). W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci:

  • w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2020, 2019, 2018),
  • 6-letnie (urodzone w roku 2017) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym,
  • 7-letnie (urodzone w roku 2016), którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego,
  • w wieku powyżej 7 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

 


NEWS  ZARZĄDZENIE Wójta Gminy Niemce

2023-02-06

Zarządzenie nr 31/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 30 stycznia 2023r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Niemce.

 

Zarządzenie dostepne jest pod linkiem:

 

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=70&action=details&document_id=1844630


NEWS  ZARZĄDZENIE Wojta Gminy Niemce

2023-02-01

Zarządzenie Nr 25/2023 Wójta Gminy Niemce z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niemce na rok 2023/2024

 

Zarządzenie dostępne jest pod linkiem:

 

https://ugniemce.bip.lubelskie.pl/index.php?id=70&action=details&document_id=1842049


NEWS  REKRUTACJA do przedszkoli na rok szkolny 2023/2024

2023-02-01

Rekrutacja do przedszkoli odbywać się będzie na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1802 z późn.  zm).

Formularze wniosków dostępne będą do pobrania w sekretariacie przedszkola i na stronie internetowej przedszkola od 6 lutego.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Gminy Niemce pod linkiem:

 

https://www.niemce.pl/strona-glowna/aktualnosci/aktualnosci-oswiatowe/n,267764,rekrutacja-do-przedszkoli-na-rok-szkolny-2023-2024.html 

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix