Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


RADA RODZICÓW - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Mariola Banach - przewodnicząca
Grzegorz Chałupczak- zastępca
Joanna Celińska - skarbnik
Julia Bąk - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Anna Groszek- przewodniczący
Izabela Supryn- członek
Monika Solecka - członek

Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Niemcach ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2022/23 w kwocie 160 zł. Płatność składki ustalono jako jednorazową wpłatę. W wyjątkowych sytuacjach płatność ta może być uiszczona w dwóch ratach po 80 zł.

Rada Rodziców postanowiła, iż w roku szkolnym 2022/23 z uzyskanych środków finansowane będą dodatkowe usługi świadczone na rzecz wychowanków Przedszkola przez podmioty zewnętrzne: koncerty muzyczne (4 w roku szkolnym), teatrzyki (2 w roku szkolnym), warsztaty (2 w roku szkolnym), dodatkowe przybory plastyczne wg, zapotrzebowania wychowawców grup w celu realizowania projektów plastycznych.

W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe: Edukido, zajęcia sportowe Kangur, a także następujące uroczystości: Mikołajki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, kiermasze świąteczne. Planuje się również zorganizowanie festynu rodzinnego.

Uprzejmie proszę o wpłatę zadeklarowanej kwoty jednorazowo na rachunek bankowy Rady Rodziców:BS Niemce nr konta: 12 8702 0001 0000 0550 2000 0010


Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok zostało przedstawione członkom Rady Rodziców na zebraniu 27.09.2022 r.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Mariola Banach

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix