Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


RADA RODZICÓW - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Mariola Banach - przewodnicząca
Patrycja Drozd - wiceprzewodnicząca
Waldemar Włodarczyk - skarbnik
Ewelina Kasperek- sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Bożena Albiniak- przewodniczący
Katarzyna Toborek - członek
Grzegorz Chałupczak - członek

Rada Rodziców przy Przedszkolu w Niemcach ustaliła wysokość składki łącznie z wyprawką:

  • I rata wpłaty w wysokości 50 zł płatna do dnia 30.11.2020 r.
  • II rata wpłaty w wysokości 50 zł płatna do dnia 28.02.2021 r..

Wpłaty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

  1. Paczki Mikołajkowej - koszt ok. 15 zł/dziecko.
  2. Wyprawki - koszt ok. 60 zł/dziecko.
  3. Organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym
  4. Inne wydatki w obrębie grupy

Uprzejmie proszę o wpłatę zadeklarowanej kwoty na rachunek bankowy Rady Rodziców:

BS Niemce nr konta: 12 8702 0001 0000 0550 2000 0010


Przewodnicząca Rady Rodziców
Mariola Banach

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix