RADA RODZICÓW - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Grzegorz Chałupczak - przewodniczący
Magdalena Płachta-Urbaś - wiceprzewodniczący
Julia Bąk - skarbnik
Ewa Jankowska - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA - Przedszkole Publiczne w Niemcach


Marcin Pożarowszczyk - przewodniczący
Katarzyna Zamłyńska - członek
Ewelina Kanadys - członek

Rada Rodziców przy Przedszkolu w Niemcach ustaliła wysokość składki łącznie z wyprawką:

  • I wpłata do dnia 30.11.2017 r. w wysokości 60 zł.
  • II wpłata do 28.02.2018 r. w wysokości 60 zł.


Uprzejmie proszę o wpłatę zadeklarowanej kwoty na rachunek bankowy Rady Rodziców:

BS Niemce nr konta: 12 8702 0001 0000 0550 2000 0010


Przewodniczący Rady Rodziców
Grzegorz Chałupczak

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA | KONTAKT
wedesign: mp.grafix