RADA RODZICÓW - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Julia Bąk - przewodnicząca
Grzegorz Chałupczak - wiceprzewodniczący
Waldemar Włodarczyk - skarbnik
Marcin Pożarowszczyk - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Karina Choina - przewodnicząca
Katarzyna Smolińska - członek
Paweł Piskorski - członek

Rada Rodziców przy Przedszkolu w Niemcach ustaliła wysokość składki łącznie z wyprawką:

  • I rata wpłaty w wysokości 60 zł płatna do dnia 30.11.2018 r.
  • II rata wpłaty w wysokości 60 zł płatna do dnia 28.02.2019 r..

Wpłaty zostaną przeznaczone na sfinansowanie:

  1. Paczki Mikołajkowej - koszt ok. 15 zł/dziecko.
  2. Wyprawki - koszt ok. 60 zł/dziecko.
  3. Organizacja uroczystości o charakterze rodzinnym (Dzień Babci i Dziadka - kawa, herbata, ciastko oraz oprawa muzyczna zabawy karnawałowej - ok. 23 zł/dziecko.
  4. Koszt organizacji audycji muzycznych i teatrzyku - koszt. ok. 22 zł/dziecko.

Uprzejmie proszę o wpłatę zadeklarowanej kwoty na rachunek bankowy Rady Rodziców:

BS Niemce nr konta: 12 8702 0001 0000 0550 2000 0010


Przewodnicząca Rady Rodziców
Julia Bąk

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix