Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


RADA RODZICÓW - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Mariola Banach - przewodnicząca
Piotr Pajewski - zastępca
Arkadiusz Maszkowski- skarbnik
Beata Turowska - sekretarz

KOMISJA REWIZYJNA - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Żaneta Ziemichut - przewodnicząca
Natalia Och - członek
Agnieszka Woźniak - członek

Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym w Niemcach ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2023/24 w kwocie 160 zł. Płatności można dokonać w jednej, dwóch, a w wyjątkowych sytuacjach w kilku mniejszych ratach.

Rada Rodziców postanowiła, iż w roku szkolnym 2023/24 z uzyskanych środków finansowane będą dodatkowe usługi świadczone na rzecz wychowanków Przedszkola przez podmioty zewnętrzne: koncerty muzyczne (4 w roku szkolnym), teatrzyki (2 w roku szkolnym), warsztaty (2 w roku szkolnym), dodatkowe przybory plastyczne wg, zapotrzebowania wychowawców grup w celu realizowania projektów plastycznych.

W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu realizowane będą następujące zajęcia dodatkowe: Edukido, zajęcia sportowe Kangur, Karate, a także następujące uroczystości: Mikołajki, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, zabawa karnawałowa, kiermasz świąteczny. Planuje się również zorganizowanie festynu rodzinnego.

Uprzejmie proszę o wpłatę zadeklarowanej kwoty jednorazowo na rachunek bankowy Rady Rodziców:BS Niemce nr konta: 12 8702 0001 0000 0550 2000 0010


Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców za ubiegły rok zostało przedstawione członkom Rady Rodziców na zebraniu 26.09.2023 r.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Mariola Banach

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix