Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO
LOGA PROJEKTU PRZEDSZKOLE DLA CIEBIE - EDUKACJA XXI WIEKU

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEW�DZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2014 - 2020

PROJEKT INFORMACJE - Przedszkole Publiczne w Niemcach

NEWS  Wybór najkorzystniejszej oferty

2017-02-13

Najkorzystniejszą ofertę do zapytania ofertowego nr 341.3.2017, w części "Dostawa zabawek, pomocy dydaktycznych" przedstawiła firma "NOWA SZKOŁA" sp. zo.o., w części "Wyposażenie placu zabaw" przedstawiła firma " FRAJDA"s.c.

Najkorzystniejszą ofertę do zapytania ofertowego 341.4.2017 na "Zakup i montaż rolet wewnętrznych" przedstawiła firma "ANWO" J.I.A. Dawid sp. j.


NEWS  Zapytanie ofertowe - dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia placu zabaw

2017-02-02

Zapraszamy do składania ofert na dostawę zabawek, pomocy dydaktycznych oraz  wyposażenia placu zabaw  Przedszkola Publicznego w Niemcach 

Pliki do pobrania znajdują się obok z oznaczeniem II


NEWS  Zaproszenie do składania ofert - zakup i montaż rolet wewnętrznych

2017-02-02

Zapraszamy do składania ofert za zakup i montaż rolet wewnętrznych do Przedszkola Publicznego w Niemcach.

Pliki do pobrania znajdują się obok z oznaczeniem I


NEWS  "Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gminie Niemce"

2016-12-13

W dniu 13.12.2016 r. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Niemce, a Województwem Lubelskim o dofinansowanie projektu: „Utworzenie oddziału przedszkolnego w Gminie Niemce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 302.682,94 zł, wkład EFRR: 257.280,49 zł.

Realizatorem projektu jest Przedszkole Publiczne w Niemcach ul. Różana 14 we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Administracyjnym Szkół w Niemcach.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.08.2016r. do 31.07.2017r.

Celem głównym  realizowanego projektu jest zwiększenie o 25 liczby dzieci w wieku 3 i 4 lata zamieszkałych na terenie gminy wiejskiej Niemce korzystających z wysokiej jakości edukacji przedszkolnej do 30.06.2017r.

W ramach realizacji projektu doposażana jest  sala przedszkolna w niezbędny sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz zabawki, plac zabaw zostanie doposażony w atrakcyjne urządzenia. Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola organizowane są zajęcia rozwijające ich kompetencje społeczno – emocjonalne. Grupy dzieci najmłodszych objęte są zajęciami w zakresie logorytmiki. Ponadto w ramach realizacji projektu organizowane są zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej, zajęcia logopedyczne, psychologiczne oraz zajęcia prowadzone metodą Integracji Sensorycznej. Przedszkole dysponuje częściowo wyposażoną salą do zajęć do terapii integracji sensorycznej  w ramach realizacji projektu sala zostanie doposażona w interaktywną podłogę- pomoc dydaktyczną dedykowaną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych szczególnie dla dzieci w wieku przedszkolnym, z zaburzeniami przetwarzania informacji -zarówno wzrokowych, słuchowych jak i ruchowych .

                                                                     Koordynator projektu: Elżbieta Topyła 

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix