Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


LOGA PROJEKTU PRZEDSZKOLE DLA CIEBIE - EDUKACJA XXI WIEKU Przedszkole Publiczne w Niemcach

PROJEKT WSPӣFINANSOWANY ZE �RODK�W EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO�ECZNEGO
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITA� LUDZKI 2007-2013
PRIORYTET IX "ROZW�J WYKSZTA�CENIA i KOMPETENCJI W REGIONACH"
DZIA�ANIA 9.1. "WYR�WNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH I ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKO�CI US�UG EDUKACYJNYCH
�WIADCZONYCH W SYSTEMIE O�WIATY"
PODDZIA�ANIA 9.1.1 "ZMNIEJSZENIE NIER�WNO�CI W STOPNIU UPOWSZECHNIANIA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ"

PROJEKT INFORMACJE - Przedszkole Publiczne w Niemcach

NEWS  Uroczyste zakończenie projektu "Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI wieku"

2015-06-03

W dniu 3.06.2015 r. w Przedszkolu Publicznym w Niemcach nastąpiło uroczyste podsumowanie realizowanego od 1 sierpnia 2013 r – do 30 czerwca 2015 r. projektu „Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI wieku”.

Projekt był współfinansowany przez UE w ramach Programu Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Realizatorami projektu było Przedszkole Publiczne w Niemcach oraz Gminny Ośrodek Administracyjny Szkół w Niemcach

Na realizację w/w projektu Gmina Niemce pozyskała środki finansowe w kwocie 1 648 346,77 zł, z których wyposażono sale zajęć w niezbędny sprzęt i meble, zakupione zostały pomoce dydaktyczne, pomoce do zajęć plastycznych, utworzono plac zabaw, realizowane są zajęcia dodatkowe z zakresu tańca, rytmiki, terapii mowy, języka angielskiego, sfinansowano zatrudnienie 5 nauczycieli wychowania przedszkolnego, 3 pomocy nauczyciela i 1 pomocy kuchennej. W ramach projektu dzieci objęte są całodziennym wyżywieniem i ubezpieczeniem NW.

W projekcie wzięło udział w sumie 98 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Niemce uczęszczających do trzech grup przedszkolnych.

Udział dzieci w projekcie jest bezpłatny.

 

Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Poseł na Sejm RP Pan Henryk Smolarz, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy instytucji oświatowych z terenu Gm. Niemce, nauczyciele i rodzice.

Na krótkiej konferencji podsumowującej realizację projektu została przedstawiona prezentacja obrazująca poszczególne etapy pracy projektowej, omówiono osiągnięte rezultaty, wypracowane produkty i wskaźniki. Konferencję uświetniły występy dzieci przedszkolnych, które wystąpiły w części artystycznej z tańcami i piosenkami poznanymi w czasie realizacji projektu.

Uroczystości towarzyszył specjalnie z tej okazji zorganizowany Festyn Rodzinny, na którym dzieci wraz z rodzicami brały udział z zabawach na świeżym powietrzu przy wesołej muzyce. Dla dzieci przygotowano przejazdy kucykami, animowane zabawy z bańkami mydlanymi, malowanie twarzy a także dmuchane zamki, bezpłatny popcorn i watę cukrową. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystości w zakładce GALERIA


NEWS  FESTYN RODZINNY

2015-05-19

Serdecznie Zapraszamy

wszystkich obecnych przedszkolaków wraz z rodzicami oraz wszystkich kandydatów na naszych przedszkolaków

na Festyn Rodzinny zorganizowany z okazji zakończenia realizacji projektu

 "Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI wieku"

 w dniu 03 czerwca 2015r.(środa) w godzinach 14.00-17.00. 

W programie między innymi:

  • Zwiedzanie przedszkola
  • Udział w zajęciach
  • Zabawy na świeżym powietrzu
  • Dodatkowe atrakcje:                                                                                          

             - dmuchany zamek

              - bańki mydlane


NEWS  Wyjazd do Teatru

2015-03-19

W dniu 25.03.2015 dzieci z grup MOTYLKI, SŁONECZKA oraz PSZCZÓŁKI wyjeżdzają do Teatru im. H. Ch. Andersena na przedstawienie pt."Pyza na polskich dróżkach" W tym dniu prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dzieci - śniadanie będzie o godz. 8.30. Koszt wyjazdu pokryty zostanie w ramach realizowaneg projektu "Przedszkole dla Ciebie - edukacja XXI wieku"


NEWS  Listy dzieci przyjętych do projektu "Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI wieku"

2014-06-27

List dzieci przyjętych na rok szkolny 2014/2015 do projektu

"Przedszkole dla Ciebie - Edukacja XXI wieku"

znajduje się w siedzibie przedszkola przy ul. Różanej 14 w Niemcach


NEWS  DZIEŃ OTWRTYCH DRZWI

2014-05-19

W dniu 06.06.2014r.(piątek) w godzinach 14.00-17.00 Zapraszamy wszystkich nowoprzyjętych oraz obecnych Przedszkolaków wraz z Rodzicami na

DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

W programie między innymi:

  • Zwiedzanie przedszkola
  • Udział w zajęciach
  • Zabawy na świeżym powietrzu
  • Dodatkowe atrakcje:                                                                                          

- dmuchany zamek

- bańki mydlane

- popcorn i wata cukrowa dla chętnych

 

Dzień otwartych drzwi jest elementem rekrutacji dzieci do projektu realizowanego w Przedszkolu Publicznym w Niemcach „Przedszkole dla Ciebie – edukacja XXI wieku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej


NEWS  REKRUTACJA

2014-03-03

Rodzice dzieci urodzonych w 2011 roku, którzy będą ubiegali się o przyjęcie dziecka do Przedszkola w ramach projektu "Przedszkole dla Ciebie - edukacja XXI wieku" powinni oprócz wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożyć również oświadczenie o dochodzie (do pobrania w sekretariacie Przedszkola)

Przypominamy:

Rodzice dzieci, które aktualnie sa uczestnikami projektu i bedą kontynuować edukację przedszkolną w oddziałach ogólnodostępnych (dzieci rocznik 2009) lub kontynuujących udział w projekcie w roku 2014/2015 (dzieci rocznik 2010) zobowiązani sa do złożenia deklaracji o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.


NEWS  BAL KARNAWAŁOWY

2014-01-13

W dniu 15.01.2014r. odbędzie się Bal karnawałowy dla dzieci z grup SŁONECZKA, PSZCZÓŁKI, MOTYLKI. Zapraszamy wszystkie dzieci.


NEWS  ZEBRANIA Z RODZICAMI

2013-11-22

W dniu 28.11.2013r. o godz. 15.30 odbędą się zebrania Rodziców w grupie SŁONECZKA I PSZCZÓŁKI. Zebranie w grupie  MOTYLKI odbędzie się w późniejszym terminie. Zapraszamy w imieniu Nauczycielek. 

PLIKI DO POBRANIA - Przedszkole Publiczne w Niemcach

ZAPRASZAMY WKR�TCE ...

CZ�OWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix