Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


PLAN DNIA - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Lp. NAZWA GRUPY GODZINY PRACY GRUPY ŁĄCZONE
W GODZ.
6:30 - 7:30
GRUPY PRZECHODZĄCE
OD GODZ.
7:00 - 7:30
GRUPY ŁĄCZONE
W GODZ.
15:30 - 16:30
GRUPY ŁĄCZONE
W GODZ.
16:00 - 17:00
GRUPY ŁĄCZONE
W GODZ.
17:00 - 17:30
1. Smerfy 6:30 - 17:00 - - - - Gumisie
2. Biedronki 6:30 - 16:00 - - - Gumisie Gumisie
3. Gumisie 7:00 - 17:00 Biedronki Stokrotki - - -
4. Słoneczka 7:30 - 16:00 Smerfy - Smerfy Smerfy Gumisie
5. Jagódki 7:30 - 16:00 Smerfy - - Smerfy Gumisie
6. Leśne Ludki 7:30 - 16:00 Biedronki - - Gumisie Gumisie
7. Skrzaty 7:30 - 16:00 Smerfy - - Smerfy Gumisie
8. Motylki 7:00 - 15:30 Smerfy Słoneczka - Smerfy Gumisie
9. Krasnoludki 7:30 - 16:00 Biedronki - - Gumisie Gumisie
10. Stokrotki 7:30 - 16:00 Biedronki - - Gumisie Gumisie
11. Zajączki 7:30 - 16:00 Smerfy - - Smerfy Gumisie


POSIŁKI

GRUPA GODZINY PRACY Godziny odbierania śniadania/ chodzenia na śniadanie do stołówki Godziny zwrotu naczyń po śniadaniu Godziny odbierania obiadu/chodzenia na obiad do stołówki Godziny zwrotu naczyń po obiedzie Godziny odbierania podwieczorku Godziny zwrotu naczyń po podwieczorku
Sala Nr 1 6.30 - 17.00 8.45 8.55
9.30
11.45 11.50
12.40
12.40 po godz. 14 zachowując dystans
Sala Nr 2 6.30 - 17.00 9.00 9.20 12.00 12.30 12.30
Sala Nr 4 7.30 - 16.00 8.45 8.55
9.30
12.00 11.50
12.40
12.40
Sala Nr 11 7:30 - 15:30 9.00 9.20 11.45 12.30 12.30
Sala Nr 5 7:30 - 16:00 8.45 8.55
9.30
11.45 11.50
12.40
12.40
Sala Nr 6 7:30 - 16:00 9.00 9.20 12.00 12.30 12.30
Sala Nr 7 7:30 - 16:00 8.45 8.55
9.30
11.45 11.50
12.40
12.40
Sala Nr 8 7:30 - 16:00 9.00 9.20 12.00 12.30 12.30
Sala Nr 3
stołówka
7:00 - 17:00 9.05 - 12.30 - 13.00
Sala Nr 9
stołówka
7:30 - 16:00 9.30 - 12.05 - 12.30
Sala Nr 10
stołówka
7:30 - 16:00 8.45 - 11.30 - 12.00


6:30 - 8:30

Schodzenie się dzieci, organizacja grupy, kontakty indywidualne z rodzicami, zabawy dowolne dzieci, obserwacja dzieci, diagnoza przedszkolna, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze specjalistycznym stymulowanie nastawienia poznawczego grupy (we wszystkich aspektach) na realizację zadań edukacyjnych.

8:30 - 9:30

Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe, przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, śniadanie.

9:30 - 11:45

Realizacja zadań edukacyjnych, wycieczki, spacery, pobyt na świeżym powietrzu, podczas niesprzyjającej pogody - zabawy dowolne dzieci i organizowane przez nauczyciela w sali przedszkolnej. Ćwiczenia gimnastyczne (dzieci starsze), zabawy ruchowe (dzieci młodsze), praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze specjalistycznym.

11:45 - 13:00

Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad.

13:00 - 14:20

Czas relaksu-rozluźnienie, wyciszenie dzieci za pomocą różnych technik relaksacji, pobyt na świeżym powietrzu. Dzieci najmłodsze leżakowanie, zabawy ruchowe ze śpiewem, zabawy dowolne, czytanie bajek i opowiadań, Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, religia.

14:20 - 14:40

Przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne, podwieczorek.

14:40 - 17:30

Praca indywidualna i w małych zespołach , pobyt na placu zabaw, zabawy dowolne dzieci, Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, religia, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci do domu. 

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix