Przedszkole Publiczne w Niemcach
PRZEDSZKOLE
O NAS - KONTAKT
KADRA
RADA RODZICÓW
PLAN DNIA
DOKUMENTY
JADŁOSPIS
LOGOPEDA
WYDARZENIA
DLA RODZICÓW
REKRUTACJA
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO


O NAS - Przedszkole Publiczne w Niemcach

Historia powstania przedszkola w Niemcach sięga roku 1949, 1 listopada rozpoczęło swoją działalność jednooddziałowe przedszkole w Zalesiu.

Mieściło się ono w prywatnym budynku, pierwszą kierowniczką i wychowawczynią była Pani Janina Latek. Utrzymanie przedszkola leżało w gestii Urzędu Gminy w Niemcach. Ze względu na znaczną odległość przedszkola od Niemiec oczywistym stało się przeniesienie jego siedziby tam, gdzie było większe skupisko ludności.

W 1951 r. przeniesiono je do Niemiec i do 1971 r było przedszkolem jednooddziałowym. mieszczącym się w prywatnych domach.

W 1971 r. przedszkole przeniesiono do Zbiorczej Szkoły Gminnej -funkcję dyrektora pełniła Pani Barbara Pycka. W budynku szkoły przedszkole funkcjonowało przez 10 lat. W tym okresie nastąpił gwałtowny rozwój Niemiec. Powstało wiele zakładów pracy, nastąpił duży napływ ludności, rozbudowano osiedle mieszkaniowe, kobiety częściej podejmowały pracę zawodową, w związku z tym wzrosło zapotrzebowanie na opiekę przedszkolną. Przedszkole przeniesiono do innego budynku, w którym znalazła siedzibę także Szkoła Ogrodnicza. Przedszkole liczyło 5 oddziałów-funkcję dyrektora pełniła Pani Genowefa Żuk.

Równolegle z Państwowym Przedszkolem działało Przedszkole Międzyzakładowe, które powstało w 1979r. Było to przedszkole jednooddziałowe dla dzieci 3-6 letnich, rodziców pracujących w Zakładzie Produkcji Szklarniowej w Leonowie i Państwowym Gospodarstwie Rolnym w Niemcach. Dyrektorką była Pani Barbara Pycka. Budynek przedszkola znajdował się w parku podworskim z XVIII wieku.

W 1985 r. powołano Państwowe Przedszkole Nr 1 w Niemcach, natomiast w budynku razem ze Szkołą Ogrodniczą funkcjonowało przedszkole Nr 2.

Przedszkole Międzyzakładowe zlikwidowano w 1986 r.

Przedszkole Publiczne w Niemcach

W 1993 r. Państwowe Przedszkole Nr 1 i Nr 2 zostały połączone w jedno pod nazwą Przedszkole w Niemcach, dyrektorką została Pani Maria Pilsak. Przedszkole 7-oddziałowe przy ul. Lubelskiej 182 funkcjonowało do 31.05.2013 r. Od 01.06.2013r. przedszkole zostało przeniesione do nowo wybudowanego obiektu przy ul. Różanej 14.

W chwili obecnej w Przedszkolu Publicznym w Niemcach funkcjonuje 11 oddziałów do których uczęszcza 275 dzieci.

KONTAKT - Przedszkole Publiczne w Niemcach


Przedszkole Publiczne w Niemcach

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE
W NIEMCACH


21-025 Niemce
ul. Różana 14

tel./fax (81) 501-22-12
e-mail: przedszkole-niemce@o2.pl

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix