Z OSTATNIEJ CHWILI - Przedszkole Publiczne w Niemcach

NEWS  Rodzinny Konkurs Fotograficzny

2021-01-07

Rodzinny Konkurs Fotograficzny

Bezpieczne zabawy zimą”

Konkurs fotograficzny skierownay jest do dzieci w wieku przedszkolnym i rodziców,

polega na wykonaniu zdjęć podczas różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu.

1. Cele konkursu:

- promowanie bezpiecznego, zdrowego i aktywnego stylu życia,

- zachęcanie do czynnego spędzania wolnego czasu,

- rozbudzanie zaintersowania różnymi dyscyplinami sportowymi oraz formami ruchu (gry, zabawy, ćwiczenia, wycieczki, pływanie, spacery itp.).

- rozpowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

2. Regulamin konkursu:

- Organizator konkursu: Przedszkole Publiczne w Niemcach, ul. Różana 14,

- Konkurs polega na wykonaniu zdjęć podczas różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu,

- Uczestnik konkursu może nadesłać tylko jedną fotografie,

- Rozdzielczość wykonanej fotografii nie może być mniejsza niż 1600x1200 pikseli (zdjęcie powinno być zapisane w formacie jpg lub png),

- Formy dostarczania prac: pocztą elektroniczną na adres e-mail: przedszkole-niemce@o2.pl

(z dopiskiem konkurs fotograficzny),

- Do nadesłanych prac należy dołączyć informacje: krótki opis zdjęć, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe),

- Zgłaszając prace uczestnik dołącza oświadczenie ze zgodą rodziców dzieci (prawnych opiekunów), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola w celu promocji konkursu,

- Konkurs trwa do 28.02.2021r.

- Organizator konkursu nie zwraca nadesłanych prac,

3. Kryteria oceny:

- Walory artystyczne, estetyka i jakość fotografii,

- Zgodność z tematem konkursu,

- Nowatorski pomysł ujęcia tematu.

4. Ogłoszenie wyników konkursu:

- Oceny prac dokona powołana przez organizatora komisja konkursowa,

- Przewidziane są atrakcyjne nagrody,

- Rozstrzygnięcie konkursu: marzec 2021r.

5. Postanowienia końcowe:

- Przedszkole Publiczne w Niemcach zastrzega sobie prawo do wykorzystania zgłoszonych prac w celu promocji konkursu,

- W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Przedszkola,

- Szczegółowe informacje o konkursie udzielają koordynatorzy konkursu:

n-l Agnieszka Sójka, n-l Anna Choina

 

A.S. / A.CH

WSTECZ

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix