Z OSTATNIEJ CHWILI - Przedszkole Publiczne w Niemcach

NEWS  PILNE! Informacja w sprawie rekrutacji dzieci do Przedszkola Publicznego w Niemcach

2020-03-27

  • Wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie  listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola będą podane do publicznej wiadomości także

na stronie internetowej  Przedszkola Publicznego w Niemcach www.przedszkole.niemce.pl w terminach wcześniej podanych.

  • Potwierdzenie woli zapisu dziecka do Przedszkola Publicznego w Niemcach można będzie złożyć także w postaci pisemnego oświadczenia przesłanego za pomocą poczty elektronicznej na adres przedszkole-niemce@o2.pl w terminach wcześniej podanych.

 

(Wzór oświadczenia,  znajdziecie Państwo na stronie internetowej przedszkola w zakładce REKRUTACJA  – dokumenty do pobrania - Potwierdzenie  woli zapisu dziecka do Przedszkola Publicznego w Niemcach)

Prawna prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.530)

 

Dyrektor Przedszkola

Elżbieta Topyła

 

a

WSTECZ

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix