Z OSTATNIEJ CHWILI - Przedszkole Publiczne w Niemcach

NEWS  WAŻNE!!! REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

2018-02-01

W dniach 12 lutego 2018 r. (poniedziałek) do 23 lutego 2018 r. (piątek) w godzinach pracy przedszkola, prowadzona będzie rekrutacja dzieci na rok szkolny 2018/2019 

Zasady przyjęć do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest gmina Niemce, zostały przygotowane w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Rekrutacja odbywać się będzie w oparciu o zasadę powszechnej dostępności i zgodnie z załączonym harmonogramem.

W postępowaniu rekrutacyjnym nie decyduje kolejność  zgłoszeń, a kryteria rekrutacyjne brane pod uwagę na pierwszym (kryteria ustawowe), bądź drugim etapie postępowania (kryteria samorządowe) 

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola będą dostępne na stronie internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW, bądź bezpośrednio w placówce od dnia 12.02.2018 r.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

a

WSTECZ

Copyright 2011 by Przedszkole Publiczne w Niemcach
HOME | WYDARZENIA | O NAS - KONTAKT | NASZA KADRA | RADA RODZICÓW | PLAN DNIA | DOKUMENTY | JADŁOSPIS | LOGOPEDA | DLA RODZICÓW | REKRUTACJA
wedesign: mp.grafix